För dig som är remittent

Vi behandlar barn och vuxna med olika typer av kraniofaciala tillstånd, som till exempel kraniosynostos, läpp-, käk- och gomspalt, kärlmissbildningar, ansiktmissbildningar, skallbastumörer, neurofibromatos och skelettskador i ansiktet. Dessa tillstånd kan delas upp i tre grupper, ansikts- och kraniofaciala missbildningar, ansiktsfrakturer och kraniofaciala tumörer.

Remittera till:
Hänvisningspil Kraniosynostos
Hänvisningspil Läpp- käk- och gomspalt
Hänvisningspil Övrig kraniofacial kirurgi

Hänvisningspil Tillstånd vi behandlar
Hänvisningspil Vår expertis

Kraniofacialt centrum samlar kompetensen för de olika typerna av kraniofaciala tillstånd. Kraniofacial kirurgi är interdisciplinär. Det betyder att flera olika specialister samarbetar i behandlingsteam. Kraniofacialkirurgiska operationer utförs ofta gemensamt av kirurger med olika specialiteter, såsom plastikkirurgi, neurokirurgi och käkkirurgi. Kraniofacialt centrum bildades med syftet att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett interdisciplinärt omhändertagande av patienten.

Kraniofacialt centrum bedriver rikssjukvård för barn med kraniofaciala missbildningar.