Kommunikationsavdelningen

Kommunikationsavdelningens uppdrag är att stötta sjukhusets ledning och verksamheter så att vi är kommunikativa inom alla områden.Vi planerar och genomför både strategiska och operativa kommunikationsaktiviteter riktade till sjukhusets olika målgrupper.

Informationskanaler på sjukhuset

  • Tidningen Ronden ges ut sex gånger per år och är en tidning för anställda på Akademiska sjukhuset.
  • Navet, landstingets intranät. Här blandas nyheter med information och tjänster som personalen kan behöva i
    sitt arbete.
  • Webbplatsen www.akademiska.se
  • Sociala medier. Akademiska sjukhuset finns på Facebook, Instagram, LinkedIn och Twitter.
  • Kontakter med media.

Vi ger gärna allmänna upplysningar om sjukhuset per telefon eller e-post. Kan vi inte själva besvara dina frågor, hjälper vi dig vidare till någon som kan det.