Välkommen till 85B

På neurolog- och strokeavdelningen 85 B finns 21 vårdplatser där det bedrivs akut strokevård.

Vi utreder och behandlar personer som insjuknat i stroke oavsett ålder. Patienterna kommer via akutmottagningen eller annan avdelning.

Strokevården kännetecknas av teamarbete, där läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, logoped, kurator och dietist arbetar tillsammans så att patientens totala behov av omvårdnad, medicinsk behandling, rehabilitering och socialt omhändertagande på bästa sätt tillgodoses.