Intratekal rituximabbehandling vid progressiv MS

Relativt nyligen har man förstått att det pågår en kronisk inflammatorisk process i nervsystemet som karaktäriserar den progressiva fasen av multipel skleros (MS). En orsak till att läkemedelsbehandling vid progressiv MS ännu inte har varit framgångsrik skulle kunna vara att denna låggradiga inflammation inte öppnar upp den så kallade blod-hjärnbarriären vilket medför att läkemedel har svårt att nå in i nervsystemet. Dock finns det möjlighet att ge ett läkemedel direkt in i hjärnans hålrum (intratekalt), vilket skulle kunna ge en bättre effekt. 

Läkemedel ges sällan direkt intratekalt sannolikt på grund av att själva behandlingen är resurskrävande samt innebär ett visst obehag för patienten. På grund av detta finns det få studier gjorda avseende effekter och biverkningar av intratekal behandling. Den situation där denna form av behandling har använts mest är vid spridning av leukemi och lymfom till hjärnan. Methotrexat och rituximab (Mabthera®) har använts i detta sammanhang.

Rituximab är en monoklonal antikropp riktad mot CD20 som uttrycks av B-lymfocyter. Administration av rituximab leder till att dessa celler förstörs. Rituximab har testats med positivt resultat i fas-2 studier vid skovvist förlöpande MS och är det enda läkemedel som visat en viss effekt på progressiv MS.

I samarbete med Norrlands universitetssjukhus och Umeå universitet genomför vi nu en studie av intratekal rituximabbehandling mot progressiv MS. Vi söker därför efter patienter med en aktiv sjukdom som medfört försämring under det senaste året och som har utvecklat gångsvårigheter på grund av progressiv MS.