Välkommen till Svettmottagningen

Oss hittar du mellan ingång 70 och 85 i samma lokaler som Neuromottagningen. Vi behandlar patienter som lider av svår lokaliserad hyperhidros i armhålor och händer.

Till oss kan du komma om du har remiss från primärvård eller andra specialistmottagningar. Innan du får en remiss ska din läkare ha uteslutit sekundär hyperhidros och man skall ha testat med receptfria uttorkande preparat (antiperspiranter) och tablettbehandling. Om dessa inte har haft effekt kan det bli aktuellt med botulinumtoxinbehandling.

Vid första läkarbesöket på Svettmottagningen görs en bedömning av din hyperhidros. Information ges om diagnosen och behandlingsproceduren samt förväntad effekt och biverkningar. Ibland, men oftast inte, ges behandlingen redan i samband med första läkarbesöket.