Välkommen till Neuromottagningen!

Vi vårdar och behandlar dig som har sjukdomar och funktionsstörningar i nervsystemet.
Neurologiska symtom  innefattar bland annat förändrad rörelseförmåga, muskelkraft eller känsel, bristande samordning av kroppsfunktioner, ibland anfallsvisa händelser.

De vanligaste sjukdomsgrupperna som utreds och följs hos oss är epilepsi, multipel skleros (MS), Parkinsons sjukdom, dystoni, neurogenetiska sjukdomar, myastenia gravis, hydrocephalus och svår huvud- och ansiktssmärta till exempel migrän, Horton och trigeminusneuralgi.

Till neuromottagningen kommer du på remiss från Akademiska sjukhuset, primärvården eller Uppsala-Örebroregionen eller med egen vårdbegäran.

Förutom läkare så har även sjuksköterskor patientbesök. För vissa patientgrupper sker samarbete med kurator, arbetsterapeut, psykolog, sjukgymnast dietist och logoped.