• Bild 1

Välkommen till NIVA - Neurokirurgins intensivvårdsavdelning

NIVA är en avdelning med specialistutbildad personal för neurointensivvård. Vi vårdar barn och vuxna från hela mellansverige med skador och sjukdomar i hjärna och ryggmärg orsakade av trauma eller sjukdomar. Vanliga diagnoser är hjärnblödningar, tumörsjukdomar och trauman efter fall och trafikolyckor. Många av patienterna vårdas nedsövda och är helt beroende av personalens medicinska behandling och omvårdnad.

Akademiska sjukhuset är ett universitetssjukhus. Vi bedriver forskning och undervisning för studenter inom olika sjukvårdsområden. För att läsa mer om vår forskning klicka dig vidare på logotypen nedan, Neurotrauma Centre of Excellence.