Välkommen till neurokirurgins intermediärvårdsavdelning (NIMA)

NIMA är en högspecialiserad neurokirurgisk intermediärvårdsavdelning med 16 övervakningsplatser för neurokirurgisk akutvård och postoperativ vård. Vi vårdar barn och vuxna från hela Mellansverige med skador och sjukdomar i hjärna och ryggmärg. Upptagningsområde är länen Sörmland, Västmanland, Örebro, Dalarna, Gävleborg och Värmland samt Åland. Vi tar även emot patienter från andra delar av Sverige och ibland även från utlandet.

På NIMA vårdas patienter som är för sjuka för att vårdas på en vanlig avdelning men som inte behöver fullskalig intensivvård.

Grundpelaren för neurokirurgisk övervakning är neurologiska undersökningar som upprepas med jämna mellanrum. När hjärnan har blivit skadad är det också viktigt att övervaka andning, cirkulation, nutrition och elimination för att hjärnan ska få de bästa förutsättningarna för att kunna återhämta sig. Vi har därför en avancerad övervakning av kroppens vitala parametrar och vår spetskompetens ligger i att övervaka och behandla dessa värden för att skapa en så bra miljö som möjligt för hjärnan.

På NIMA arbetar sjuksköterskor och undersköterskor och vi har en högre personaltäthet per patient än på en vanlig vårdavdelning. Här utbildas vårdpersonal av alla kategorier och våra studenter är en del av teamet och är delaktiga i vården.