Välkommen till Neurokirurgmottagningen!

Oss hittar du på entréplan ingång 85.

Vi behandlar barn och vuxna för sjukdomar och skador i hjärnan, ryggmärgen eller i de perifera nerverna. Som patient får du komma till oss via remiss från din vårdcentral, ditt hemsjukhus eller uppföljning efter vård på någon av våra avdelningar.