Välkommen till verksamhetsområdet klinisk neurofysiologi, neurokirurgi och neurologi

 Verksamhetsområdet har fyra kliniska huvudområden
 Klinisk neurofysiologi
 Neurokirurgi
 Neurologi
 Strokevård