Organdonation

Organdonation

1988 ändrades svensk lag och man införde hjärndöd som dödsbegrepp. Detta är nar hjärnans samtliga funktioner oåterkalleligt fallit bort. Tyvärr räcker inte antalet donatorer i Sverige till för att fylla behovet av organ till alla de som står och väntar på en transplantation.

Den vanligaste sjukdomen som orsakar hjärndöd är hjärnblödning, och olycksfall utgör endast 15-20%. Det är bara de som dör i respirator med hjärndöd som kan bli organdonatorer. Organdonatorn förblir anonym för mottagaren och även omvänt gentemot den avlidnes anhöriga.

 

OFO - Organisation för Organdonation

En särskild organisation, OFO - Mellansverige har etablerats i samarbete med Stockholms läns landsting i syfte att underlätta samordningen vid organdonation i Mellansverige. Där arbetar transplantationskoordinatorer med att koordinera donationsprocessen av vävnader och organ från avlidna donatorer fram till transplantationen. För att främja organdonation utgör en stor del av OFO's arbete utbildning och information till sjukvårdspersonal och allmänhet.

Vidare information om verksamheten finns på: www.ofomellansverige.se