Transplantationsmottagningen

Till transplantationsmottagningen kommer patienter från hela regionen för bedömning inför en njur-, bukspottkörtel- eller öcellstransplantation. Efter en genomförd transplantation sker också efterkontroller på mottagningen. 

På mottagningen arbetar transplantationskirurger, njurmedicinare, diabetologer, mottagnings- och forskningssjuksköterskor samt patientkoordinator.

Under den tid som du som patient väntar på en organ-transplantation är det patientkoordinatorn du ska vända dig till vid eventuella frågor.

Önskar du besöka oss, gärna tillsammans med någon anhörig, är du välkommen att kontakta patientkoordinatorn och avtala en tid.

Mottagningen har tät kontakt med dialys- och njurmottagningar i regionen och ett nära samarbete med Centre of Excellence typ 1 diabetes.