Kirurgmottagningen

På kirurgmottagningen finns specialister inom endokrinkirurgi samt övre och nedre bukkirurgi.

Övre bukkirurgi innefattar sjukdomar i matstrupe, bukspottkörtel, lever, gallvägar och magsäck (inkl överviktskirurgi). Nedre bukkirurgi innefattar sjukdomar i tunntarm, tjocktarm, ändtarm samt olika former av bråck.

Här finns stomiterapeut och tarmterapeut samt specialistsjuksköterskor för respektive sjukdomsgrupp.

Till mottagningen hör också endoskopienhet, kärlmottagning med aortascreening och sårteam samt Bröstmottagningen vid Samariterhemmet. Läs mer om dessa enheter under menyn mottagningar.

Patienter remitteras till mottagningen från hela regionen, men vi undersöker och behandlar även inskrivna patienter från egen och andra kliniker på Akademiska sjukhuset.