Välkommen till vår sårenhet

Här tar vi emot och hjälper dig med diagnossättning och behandling av komplicerade och svårläkta sår, framförallt bensår och trycksår. Du kommer till oss på remiss antingen från din husläkare eller specialistklinik.

För att kunna ge högsta kvalitet i omhändertagandet av dig som patient samverkar här specialister från olika områden. Till exempel hudläkare, ortopeder, infektionsläkare, diabetologer och kärlkirurger.

För dig som är patient

För dig som är vårdgivare

Om verksamheten