Välkommen till kirurgavdelning 85 D2

Avdelning 85 D2 bedriver både planerad och akut sjukvård.

Här utreds, behandlas och opereras patienter med sjukdomar i magsäck och matstrupe. Vi behandlar  de som genomgår njur- och bukspottkörteltransplantationer, överviktskirurgi och ingrepp på de patienter som behöver en dialysväg som till exempel AV-fistel.