AvdelningarVåra avdelningar

Våra avdelningar bedriver förutom basal sjukvård även högspecialiserad vård för Uppsala läns invånare, patienter från vår sjukvårdsregion och i vissa fall från övriga Sverige och utlandet

Avdelning 65 A
Vi utreder, behandlar och opererar sjukdomar i nedre delen av mag- tarmkanalen, lever, gallvägar samt bukspottkörtel, endokrinkirurgi och bröstkirugi.

Avdelning 65 B1
Vi är en avdelning med kirurgisk akutvård och kärlkiurgi.

Avdelning 65 B2
Vår avdelning har hand om traumatiska skador och akuta kirurgiska tillstånd.

Avdelning 70 F2
Hit kommer du för ett förberedande besök inför din operation och det är även hit du kommer på operationsdagens morgon.

Avdelning 85 D2
Här utreds, behandlas och opereras sjukdomar i magsäck, matstrupe, de som genomgår njur- och bukspottkörteltransplantationer samt överviktskirurgi.