Kirurgi

Verksamhetsområdet kirurgi utreder och behandlar patienter med sjukdomar i kärlsystemet, bukhålans organ, bröst- och hormonproducerande körtlar samt vid traumatiska skador. I verksamheten ingår även transplantation av njurar, bukspottkörtel och insulinproducerande celler.