Innovation Race


"Kreativa samarbeten kan förbättra cancervården" Läs artikeln om Innovation Race här!

Innovation Race drivs av Akademiska sjukhuset i samarbete med Abbvie, Bristol-Myers Squibb och Microsoft.2 cancerteman: huvud-/hals- och lungcancer
52 timmar – brainstorming och identifiering av lösningar
52 veckor – utveckling och implementation

10 projektförslag, varav 3 arbetas intensivt med under hösten. Målet är leverans 2017 av:

  • VIPP (Virtual Information Patient Platform): Patientinformation skräddarsydd utifrån patientens specifika diagnos och behandling för att minska oro inför behandlingen och dess konsekvenser
  • While you're waiting: Brygga mellan primärvård och specialistvård i väntan på remiss och diagnos. Meddelande skickas till patienten redan vid misstanke om cancer att remissen tagits emot, man blir hänvisad till en kontakt på sjukhuset dit man kan vända sig med frågor och oro. Syftet är att öka känslan av trygghet och omhändertagande i väntan på specialistvård
  • Verktyg för multidisciplinär konferens: Hjälp för personalen att få en samlad bild av patienten genom att samla all information på ett ställe. Det leder till mer effektiva multidisciplinära möten och ökad patientsäkerhet.

Innovation Race