Idékraft

Vad är Idékraft?

Värdet av en liten pall 
Den här filmen handlar om en idé som kommer från en närstående på intensivvårdsavdelningen för nyfödda. Berättelsen om den lilla pallen bygger på en väldigt enkel idé som får ett stort värde för många.

Idékraft handlar om att hitta arbetssätt och strukturer för att ta emot patienters, närståendes och personals idéer på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Helt enkelt utökar vi nu vår interna process för att ta emot anställdas idéer till att omfatta alla som har anknytning till vården på ett eller annat sätt.

Idékraft startade som ett pilotprojekt på neonatalavdelning (intensivvård för nyfödda) finansierat av Vinnova och pågick under ett år. Då projektet blev så lyckat togs det beslut om att inför Idékraft på hela Akademiska barnsjukhuset under våren 2018.

Vill du veta mer om idékraft?

Klicka här!

 


Läs mer om Kerstins idé och Idékraft här.

Idébeskrivning