Idékraft

Värdet av en liten pall 
Den här filmen handlar om en idé som kommer från en närstående på intensivvårdsavdelningen för nyfödda. Berättelsen om den lilla pallen bygger på en väldigt enkel idé som får ett stort värde för många.

Idékraft handlar om att hitta arbetssätt och strukturer för att ta emot patienters och närståendes idéer på Akademiska sjukhuset Uppsala. Helt enkelt utökar vi nu vår interna process för att ta emot anställdas idéer till att omfatta alla som har anknytning till vården på ett eller annat sätt.

Idékraft pågår till och med september 2017 på neonatalavdelningen (intensivvårdsavdelningen för nyfödda). Målet är att det då har kommit fram nya eller befintliga produkter/tjänster som utvärderats, och i bästa fall även implementerats på avdelningen, och som sedan kan spridas vidare till andra avdelningar. Själva processen vill vi också sprida till andra verksamheter. 

 


Läs mer om Kerstins idé och Idékraft här.

Idébeskrivning