Hur arbetar vi?

hur arbetar vi

Experter

Vi har ett brett nätverk av kliniska experter på sjukhuset. Genom Innovation Akademiska får företag tillgång till den stora idékraft och kunskap som finns hos personalen på sjukhuset.

Produktutvärdering

Att involvera användaren tidigt i produktutvecklingen leder till bättre produkter till gagn för patienten. Innovation Akademiska kan erbjuda användbarhetstest och utvärdering av produkter framtagna för sjukhusmiljö.

Innovation Akademiska - för anställda i Region Uppsala

Är du anställd inom sjukvården i Region Uppsala och har en idé om en ny produkt eller tjänst som förbättrar vården?  Då kan vi på Innovation Akademiska hjälpa dig vidare. Vi ser bland annat till att reglera rättigheterna till din idé gentemot din arbetsgivare. Fyll i idébeskrivningen nedan och skicka till oss:

innovation@akademiska.se

Idébeskrivning

linje

Hur går detta till i praktiken? Läs om några av våra tidigare projekt nedan:

TripleA

SplintEEZ

InnoCent

Vill du läsa mer om Innovation Akademiskas arbete och om dessa projekt i synnerhet? Läs vår rapport
" Har du råd att inte förnya? Värdet av innovationer i vården"
" Can you affort not to innovate? The value of innovation in healthcare"