Infektionsmottagning 2

På mottagning 2 utreder och behandlar vi sjukdomar som smittar via blod, det vill säga hepatit B, hepatit C och HIV. Patienten ska först utredas hos husläkare gällande hepatit B och hepatit C. Sedan skriver husläkaren en remiss till mottagning 2. Här sker ytterligare en utredning för bedömning av behandlingsmöjlighet.

HIV-testning
Du är välkommen till mottagning 2 för att HIV-testa dig. Tänk på att det bör gå två månader från det att du utsatt dig för smittorisk. Att testa sig tidigare kan leda till ett osäkert svar. Du bokar tid hos oss genom med ett telefonsamtal. Se högerspalten för mer information.

MRSA-mottagning
På infektionsmottagningen har vi en MRSA-mottagning. Till denna mottagning kommer patienter som odlats positiva för MRSA-bakterier för information och fortsatt handläggning.

Planerad läkarverksamhet
Mottagning 2 har även planerad läkarverksamhet. Om husläkare eller annan behandlande läkare har tycker att en infektionsspecialist ska konsulteras, kommer läkaren att skicka en remiss till oss. Vår läkare gör en bedömning av remissens information. Denna bedömning kan leda till ett brevsvar till behandlade läkare eller ett besök hos oss. Om det leder till ett besök, kallar vi patienten per brev.

Mottagning 2 tar hand om stickincidenter, anmäler och utreder smittskyddsärenden och utför specialbehandlingar. Vi har drop in för vårdpersonal angående stickincidenter måndag–fredag kl 11.00–11.30. Medtag fullständig faktureringsadress och kostnadsställe när du kommer på besöket.