Infektionssjukdomar

Verksamhetsområde infektionssjukdomar har ett regions- och länsövergripande ansvar för specialiserad infektionssjukvård med öppen och sluten vård. Kliniken har också en viktig uppgift inom den högspecialiserade intensivvården och transplantationsverksamheten.

Infektionskliniken, ingång 33Flertalet patienter läggs in akut dygnet runt eller tas över från
annan avdelning. En grundläggande del av den slutna
verksamheten är vård och isolering av patienter med dropp- och luftburen smitta såsom influensa och vattkoppor, isolering av
patienter med mag-tarminfektioner samt epidemiologisk
övervakning och isolering av patienter med antibiotikaresistenta bakterier.

Infektion hittar du i 30-huset. Här finns mottagningar, vårdavdelning och administration. Läs mer under menyn till vänster.


Vaccination