Rökavvänjning

sluta röka

På lungavdelning 50 D1 arbetar rökavvänjningsteamet.

För tillfället har vi inga sluta-röka-grupper men vi träffar patienter individuellt. Vi informerar och planerar rökstopp tillsammans med patienten och mäter kolmonoxid i utandningsluften.

Många är redan sjuka, men vi arbetar även förebyggande. På remiss kommer boende i hela länet och även utomlänspatienter. Inget remisstvång – man kan söka själv. Vi samarbetar bl.a. med ortopedkirurgin för att få patienter rökfria inför operation.

Kontakt

Telefon: 018-611 40 57
Tala in ett meddelande om vi inte svarar så ringer vi upp inom 5 dagar.
Mejl: rokavvanjning@akademiska.se

 

FacebookRökavvänjning Akademiska sjukhuset