Lungavdelning 50D1

Hos oss vårdar vi i första hand patienter med svåra lungsjukdomar som KOL, lungcancer, cystisk fibros och andningssvikt. Till största del tar vi emot patienter från akuten och andra vårdavdelningar men vi har även planerad verksamhet.

Till oss hör också en dagvård, där vi utreder och behandlar framförallt lungcancer.
I det dagliga arbetet samarbetar undersköterskor, sjuksköterskor, läkare, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, dietist och kurator för att tillsammans ge patienten en individuellt anpassad vård och behandling.