Allergiutredning

Vi utför pricktester, hudtester, provokationer, metakolintester, spirometri och allergenspecifik immunterapi. Husläkare och specialistläkare remitterar hit men även utomlänspatienter tas emot. Pricktest ingår när man kommer hit första gången. Övrig utredning och provtagning inför läkarbesök bedöms individuellt.

Hos oss arbetar allergologer, sjuksköterskor och sekreterare som ett team.