Syrgasenheten

Vi har hand om utprovning av syrgasbehandling för hemmabruk till våra patienter.

Syrgas, som är ett läkemedel, sätts in vid långvarig syrebrist som mäts i blodet. Syrgas är inget luftrörsläkemedel som kan påverka andfåddhet utan syftar till att höja syrenivåerna i blodet. Vid misstanke om lågt syrevärde i kroppen skickas remiss till Lung-allergi och sömnmottagningen och vi utreder då om det kan bli aktuellt med syrgasbehandling.