Lungundersökningar

 Vi utför olika undersökningar som spirometri, reversibilitetstest och tar blodprover för att kunna diagnostisera lungsjukdomar som till exempel astma eller lungfibros.

Oftast görs undersökning och diagnostik här men den fortsatta behandlingen fullföljs hos husläkaren.

Du som har gjort en lungtransplantation
Regelbundna kontroller med blodprovstagning hos oss. Detta sköts i samarbete med det centra där transplantationen är utförd.

Du som har tuberkulos
Vi utför smittspårning för att hitta en eventuell smittkälla och för att förhindra att andra i din omgivning blir sjuka. Detta arbete gör vi i samarbete med smittskyddsenheten i Uppsala län.

Tuberkulintest
Vi sätter tuberulintest på de som ska påbörja någon form av vårdutbildning. Remiss krävs för ett PPD-test.