Lungsjukdomar

Man kommer till oss på remiss från primärvården, slutenvården eller återbesök efter inläggning. Man remitteras hit om man till exempel har oklar diagnos, svår KOL eller komplicerade sjukdomstillstånd.
Här får du träffa många olika yrkesgrupper som hjälper till med olika saker i din behandling.
Läs mer om vad vi hjälper dig med:

Arbetsterapeut

Astma/Kolsköterska

Dietist

Kurator

 Kol-utbildning