Hemventilatorenheten

Vi tar emot och följer upp patienter som har ventilator i hemmet. Patienter kommer för att träffa läkare, och sjukgymnast för uppföljning av hur behandlingen fungerar i hemmet.

Vi gör spirometrier, tar artärgas och går igenom ventilatorn.