Lung- allergi- och sömnmottagningen

Hos oss arbetar vi med flera olika utredningar:

Allergi

Hemventilatorenheten

Lungcancer

Lungsjukdomar

Lungundersökningar

Syrgasenheten

Sömnutredning

Personalen på mottagningen arbetar tillsammans på de olika delarna. Inom vart och ett av dessa områden utreds, diagnostiseras och behandlas olika lung- och allergisjukdomar.