Klinisk fysiologi

klinfys

Vid Klinisk fysiologiska mottagningen tar vi reda på hur kroppens stora organ fungerar. Vi undersöker framför allt hjärta, lungor och mag-tarmkanalen. För att få komma till oss krävs alltid en remiss från läkare. Du som har fått en tid hos oss anmäler dig i receptionen, ingång 35. Din undersökning genomförs antingen på våning 1 eller våning 2.

Basal klinisk fysiologi- ingång 35, våning 1

Hjärta (ultraljudsdiagnostik) - ingång 35, våning 2

Kärllaboratoriet- ingång 70, bottenvåning