FAQ

Jag har ont i bröstet. Kan jag komma på ett akut besök?
Nej, har du bröstsmärta du inte känner igen ring 1177 för rådgivning eller 112 vid akut bröstsmärta.

Har ni akuta tider?
Nej, hjärtmottagningen har bara planerad verksamhet. Har du ärenden av akut karaktär får du vända dig till någon av länets akutmottagningar eller vårdcentral.

Har min remiss kommit fram?
Remisser skickas på olika sätt – elektroniskt samt via brev – och tar också olika lång tid att bedöma. När remissen är mottagen, bedömd och du är uppsatt på väntelista så kommer du att få en remissbekräftelse. Om remissen avvisas kommer ett svar att gå till inremitterande enhet och du får då besked av dem.

Jag väntar på tid och undrar varför jag inte har inte fått någon kallelse?
Hos oss har vissa mottagningar tyvärr långa väntetider. Kliniken arbetar aktivt med att minska väntetiderna. Har du vidare frågor om din väntetid, ring vår tidsbokning.

Ska blodprover tas inför besöket på hjärtmottagningen?
Om det finns ordinerade prover så har du i din kallelse fått ett provtagningsunderlag bifogat, följ anvisningarna på denna. Finns inget provtagningsunderlag i kallelsen så finns inga prover ordinerade.

Vilka prover ska tas inför besöket?
Vanligast förekommande blodprover är blodstatus, blodsocker, njurfunktion och saltbalans, blodfetter, leverprover och hjärtmarkörer.

Jag ska göra ultraljud, arbetsprov och/eller bandspelar-EKG innan besöket, när får jag tid?
Dessa undersökningar utförs på klinisk fysiologi.

Det finns bra information om hjärtats anatomi, sjukdomar och behandlingar och mycket annat på 1177 Vårdguiden.