Hjärtintensivvårdsavdelning 50G

Välkommen till avdelning 50G/HIA
Vi tar framförallt hand om dig med akut hjärtinfarkt och kärlkramp (kranskärlssjukdom) men även dig som har andra typer av akuta hjärtproblem som svår hjärtsvikt eller allvarliga rytmstörningar. Till oss kommer man oftast via akutmottagningen eller direkt från ambulans, men även för planerad kranskärlsröntgen.Under det första dygnet sker en intensiv övervakning av andning/cirkulation och EKG och täta blodprover tas.

Anhörig
Vi har fria besökstider men rekommenderar besök mellan kl. 11 och 20. Det är viktigt att tänka på att våra patienter delar vårdsal så att man inte är för många besökare vid samma tillfälle.
Telefonförfrågningar angående inneliggande patienter besvaras hela dygnet. Om möjligt: undvik att ringa följade tider: 6.30-7.30, 8.30-10.30 samt 21.00-22.00.

Efter en hjärtinfarkt
Efter utskrivning från avdelningen får de flesta en återbesökstid hos kranskärlssköterska. Besöket sker kl. 10-14 dagar efter utskrivning och görs på avdelningen.
Först görs en undersökning och sedan tar vi reda på att du fått och tagit till dig informationen om din sjukdom, behandling och medicinering. Vi går igenom riskfaktorer och diskuterar eventuella åtgärder. Läkaråterbesök görs oftast efter 4-6 veckor och den tiden får man vanligtvis direkt vid utskrivningen.

kontaktVid frågor gällande din sjukvårdsvistelse kontakta hjärtmottagningen