Välkommen till oss på 50 F

Här vårdar vi dig med hjärtsvikt och arytmi (störningar i hjärtrytmen). Till största del har vi planerad verksamhet, men tar även emot akuta patienter från akuten och andra sjukhus.

Avdelningen är uppdelad i två korridorer där vi på den ena sidan utreder och behandlar hjärtsvikt, klaffsjukdomar, PAH och GUCH. Där gör vi också utredningar inför hjärttransplantation. På den andra sidan utreder och behandlar vi patienter med förmaksflimmer/fladder, ventrikulära och supraventrikulära takykardier och bradykardier. På avdelningen utför vi elkonverteringar av patienter med till exempel förmaksflimmer.

Anhörig
Vi har fria besökstider, men rekommenderar besök mellan kl. 11 och 20. Det är viktigt att tänka på att våra patienter delar vårdsal så att man inte är för många besökare vid samma tillfälle.

  Vid frågor gällande din sjukvårdvistelse kontakta hjärtmottagningen