Arytmilaboratoriet

Till oss kommer man med olika typer av arytmier, det vill säga rubbningar i hjärtrytmen. Vi har två olika så kallade hjärtkateriseringslaboratorier med möjlighet att behandla nästan alla typer av hjärtarytmier.
Vi gör bland annat:

  • Kateterablationer
  • Implantation av pacemaker
  • Implantation av ICD
  • Borttagande av pacemaker och ICD om det behövs
  • Undersökning av sena potentialer
  • Non invasiv elektrofysiologisk undersökning (NIE)
  • EKG-inspelning i hemmet- Eventrecorder

  Läs mer om våra undersökningar och behandlingar här

De flesta av våra ingrepp görs utan narkos, dagtid och är oftast planerade. Vi behandlar patienter i alla åldrar, även barn under 7 år.