• Gips
  • Fingrar
  • Hand
  • Hjärta
  • Mätning

Handkirurgi

Vid verksamhetsområde handkirurgi arbetar 14 handkirurger (varav 10 specialister).

På vår moderna operationsavdelning utförs årligen 2000 handkirurgiska ingrepp. Vi har ca 9500 öppenvårdsbesök hos läkare.

Till verksamhetens specialområden hör skador på nerver och böjsenor, handledskirurgi, ledproteser, mikrokirurgi, handmissbildningar och förlossningsskador (CP).

Inom verksamhetsområdet bedrivs klinisk och experimentell forskning i samarbete med internationella forskargrupper.