Välkommen till minnes- och geriatrikmottagningen vid Akademiska sjukhuset

Patientanmälan sker på mottagningen
Diagnostik och behandling av sjukdomar som drabbar minnet har förändrats dramatiskt under det senaste årtiondet. Till minnes- och geriatrikmottagningen kommer nu patienter i alla åldrar med misstankar om sjukliga försämringar av minnet, tänkandet, språkförmågan m.m.

Verksamheten kännetecknas av:
- lättillgänglighet:
lätt att nå sköterska och läkare via telefon
- kontinuitet:
samma läkare vid återbesöken i >95 procent
- hög kompetens:
utredning och behandling bygger på evidensbaserad kunskap
- forskning och utveckling:
läkemedelsstudier vid bl.a Alzheimers sjukdom
förbättrad diagnostik (klinik, neuroimaging och CSF-markörer)
genetik (familjär Alzheimer respektive frontotemporal demens)
förbättrat patient- och anhörigstöd (Alzheimerskolan).