Välkommen till geriatriska avdelningarna

Verksamheten bedrivs på två orter i Uppland: Uppsala och Tierp.