Välkommen till geriatriken

Till oss kommer personer, i huvudsak från 65 år och uppåt med åldersrelaterade sjukdomar, för att få geriatrisk vård.

Syftet med vår verksamhet är att förbättra patienternas hälsa, vilket ska tolkas i vid bemärkelse. Förutom att bota och rehabilitera innebär det att lindra smärta och oro, förebygga fall och stödja anhöriga.