Välkommen till fysioterapimottagningen vid Akademiska sjukhuset

Vi som arbetar här är legitimerade fysioterapeuter/sjukgymnaster samt fysioterapiassistenter, som träffar patienter både på avdelningar och mottagningar inom olika verksamheter på sjukhuset.

Så hittar du hit

Gå in i entrén vid ingång 85. Följ skyltning till fysioterapimottagningen. Sitt ner i väntrummet så kommer vi och hämtar dig. Välkommen!

Att tänka på inför ditt besök

  • Om du inte kan komma till ditt bokade besök måste du meddela oss senast 24 timmar före besöket. Det finns flera möjligheter att avboka på: 1177 Vårdguiden eller via telefon.
  • Observera att nybesök bara kan avbokas två gånger, efter det skickas remissen tillbaka till läkare som remitterat dig hit.
  • För att kunna komma på mottagningsbesök till oss behövs en remiss från läkare som är knuten till Akademiska sjukhuset.