Cancerrådet i Region Uppsala

Antalet individer som insjuknar i en cancersjukdom ökar från år till år såväl i regionen som i Sverige. Även om cancervården i Sverige är väldigt bra och Uppsala är framstående, står vi inför en mängd utmaningar. Inom nedanstående områden arbetar vi just nu extra aktivt.

  1. Patienternas ställning. Hur gör vi patienterna till medaktörer både vid policybeslut och i sin egen vård?
  2. Vårdens struktur. Hur sjukvårdsregionens sju landsting skapar en nivåstruktur som utvecklar vården på bästa sätt. Hur vi ska använda våra gemensamma resurser- både i ekonomiska frågor och i sambarbetet kring medicinteknisk utrustning.
  3. Kompetensförsörjning. Hur vi rekryterar och behåller de särskilt prioriterade yrkeskategorier som sjukvårdsregionen behöver för att bibehålla en god cancervård.
  4. Forskningssamordning. Hur RCC och RBC påverkar förutsättningarna för sjukvårdsregionens forskning.
  5. Prevention och tidig diagnostik. Hur vi minskar insjuknandet i cancer.
  6. Standardiserade vårdförlopp.