Välkommen till strålbehandlingen

Hos oss förbereds och behandlas cirka 100 patienter varje dag. Vi strålbehandlar alla slags tumörsjukdomar hos både barn och vuxna. Varje patient har en individuellt anpassad behandling och kommer till oss allt ifrån ett tillfälle upp till sju veckor.

Det finns två huvudtyper av strålbehandling: extern och intern. Vid extern strålbehandling befinner sig strålkällan utanför patientens kropp. Den vanligaste typen av extern strålbehandling utförs med hjälp av så kallade linjäracceleratorer, som producerar foton- och elektronstrålning. En annan variant av extern behandling är protonstrålning.

Vid intern strålbehandling, så kallad brachyterapi, placeras radioaktiva preparat inuti eller i direkt kontakt med det organ som skall behandlas.

På strålbehandlingen finns ett flertal olika yrkesgrupper representerade. Onkologer, onkologisjuksköterskor, undersköterskor, ingenjörer och sjukhusfysiker arbetar tillsammans i ett nära samarbete.