Välkommen till onkologisk-endokrinologiska mottagningen

Här tar vi hand om dig som har, eller behöver hjälp med neuroendokrina tumörer.

Personalen har en unik kompetens inom områdena endokrinologi, intern medicin och onkologi. Vi kan erbjuda unik diagnostik och behandlingsmöjligheter. I det kliniska omhändertagandet av våra patienter samarbetar vi med flera andra avdelningar såsom endokrinkirurgi, klinisk kemi, patolog, röntgen, onkolog, nukleärmedicin och pet-centrum.