Välkommen till onkologmottagningen

Till onkologmottagningen kommer patienten för att träffa läkare och sjuksköterska för undersökning och planering av behandling samt för uppföljning.

Onkologmottagningen är oftast patientens första kontakt med verksamheten.