Onkologiska dagvårdsavdelningen

Till dagvårdsavdelningen (ODA) kommer du för att få behandling över dagen. Vanliga behandlingar är antikroppar, blodtransfusioner, cytostatika och andra läkemedel. Tidsåtgången för en behandling varierar beroende på typ av cytostatika och tumörgrupp.

Vi strävar efter att patienten ska träffa samma sjuksköterska vid varje behandling.
För patienter finns möjlighet att värma mat och vi erbjuder även kaffe och te.

Till mottagningen hör också den så kallade "PICC-line"-verksamheten.