PICC-line

PICC-line (Periferally Inserted Central Catheter) är en tunn mjuk silikonkateter inlagd i ett större blodkärl i överarmen, som matas upp och läggs med kateterspetsen strax ovanför hjärtat. Katetern placeras med hjälp av ultraljud av en specialutbildad sjuksköterska. PICC-lineinläggning är ett kort ingrepp som görs polikliniskt, och kräver inga omfattande förberedelser. I en PICC-line kan man ge antibiotika, cellgifter och olika vätskebehandlingar.

Detta är ett av flera sätt att tillföra läkemedel och dropp till blodbanan. Andra sätt kan vara tillfällig kanyl i armen eller inopererad venport. Vilken av dessa infarter som väljs beror på behandlingens typ och längd.