Välkommen till
onkologavdelning 78 C

Avdelning 78 C är en slutenvårdsavdelning med plats för 22 patienter under veckorna och 18 patienter över helgen.

Här behandlas patienter med olika typer av tumörsjukdomar. Vanliga diagnoser är bröstcancer, huvud-och halstumörer, sarkom samt cancer i mag- och tarmkanalen. Vårdtiden kan variera från något dygn till flera veckor.

Patienter som genomgår strålbehandling vårdas oftast på denna avdelning i samband med behandlingen.

Vi har besökstid för anhöriga kl 13-20, men kvällstid passar oftast bäst för besök. Anhöriga till patienter som vistas på flerbäddsrum ombeds visa hänsyn och tala med personal innan besök.