Välkommen till
onkologavdelning 78 C

Avdelning 78 C har 15 vårdplatser och bedriver både planerad och akut sjukvård.

Här behandlas patienter med olika typer av tumörsjukdomar. Vanliga diagnoser är bröstcancer, huvud-och halstumörer, sarkom samt cancer i mag- och tarmkanalen. Vårdtiden kan variera från något dygn till flera veckor.

Patienter som genomgår strålbehandling med protoner vårdas oftast på denna avdelning i samband med behandlingen.

Vi har besökstid för anhöriga kl 10-20, men kvällstid passar oftast bäst för besök. Anhöriga till patienter som vistas på flerbäddsrum ombeds visa hänsyn och tala med personal innan besök.