Välkommen till
onkologavdelning 78 B

Avdelning 78 B har 18 vårdplatser och bedriver både planerad och akut sjukvård.

Här behandlas patienter med olika typer av tumörsjukdomar. Vanliga diagnoser är lymfom (sjukdom i lymfsystemet) samt cancer i urinvägar och könsorgan. Vårdtiden kan variera från något dygn till flera veckor.

Patienter som genomgår brachyterapi vårdas oftast på denna avdelning i samband med ingreppet.

Vi har besökstid för anhöriga kl 10-20, kvällstid passar oftast bäst för besök. Anhöriga till patienter som vistas på flerbäddsrum ombeds visa hänsyn och tala med personal innan besök.