Utveckling och utbildning

Kompetensstege
Verksamhetsområdena handkirurgi, kirurgi, onkologi, ortopedi och urologi har tillsammans utarbetat en kompetensstege för sjuksköterskor.

Specialistsjuksköterskeprogrammet Onkologisk vård
(2 år, 60hp), Uppsala universitet

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot onkologisk vård
(2 år, 60 hp), Göteborgs universitet

Specialistsjuksköterskeprogrammet - onkologisk vård inriktning strålbehandling
(2 år, 60 hp), Karolinska institutet

Specifik onkologisk omvårdnad med inriktning mot strålbehandling
(distansutbildning) och Allmän och organspecifik onkologi, (45 hp),  Lunds universitet

Påbyggnadskurs i strålbehandling
Lunds universitet

Dosplanering för strålbehandling
(10 v, 7,5 hp), Umeå universitet