Arbeta på strålbehandlingen

För att arbeta som sjuksköterska på strålbehandlingen behöver du utbildning inom onkologi och radioterapi. Som onkologisjuksköterska hos oss har du ett omväxlande arbete förlagt till dagtid vardagar.

Strålbehandlingen kan periodvis erbjuda intresserade sjuksköterskor att genomföra en kontraktsutbildning inom radioterapi och onkologi i samarbete med Lunds universitet. Utbildningen ges på distans med fyra obligatoriska träffar i Lund och innehåller både teori och praktik. Under studietiden erbjuds studielön och efter avslutad utbildning förbinder du dig att arbeta hos oss i cirka ett och ett halvt år.

Här kan du läsa om kursen specifik onkologisk omvårdnad med inriktning mot strålbehandling. Kursen kombineras alltid med kurserna allmän och organspecifik onkologi till ett sammanhållet utbildningspaket om 45 hp.